Komunikační dovednost je jen jedna.

Když se naučíme dobře komunikovat,
pomůže nám to v řadě oblastí.

Hana Horáková

Ve své práci pomáhám jednotlivcům a firmám, startupům i studentům.

Naučím vás prezentovat sebe nebo váš produkt, efektivně jednat s partnery, úspěšně vyjednávat a hlavně si udržet přehled nad každou situací, kterou potřebujete zvládnout.

Pomůžu vám identifikovat potřeby klíčových lidí ve vašem týmu, jejich fungování a komunikaci, abyste maximálně využili jejich talent a přednosti. Vašim lektorům předám své know-how jak učit odborná témata a společně s nimi sestavím vzdělávací akademie pro vaše zaměstnance.

Své znalosti předávám jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde jsem založila modul sociálních dovedností a jsem jeho garantem. Jsem také mentorka a lektorka pro #holkyzmarketingu a členka boardu Kreativního inkubátoru H40.

Prezentační dovednosti

 • Workshopy pro firmy a týmy
 • Práce s kamerou a video-rozbor
 • Příprava speakerů na konference a meetingy
 • Individuální trénink pro top management
 • Vzdělávací akademie pro zaměstnance
 • Mentorování klíčových zaměstnanců

Komunikační dovednosti

 • Workshopy pro firmy a týmy
 • Techniky komunikace
 • Nácvik a praxe v bezpečném prostředí
 • Pro manažery ucelená komunikační akademie
 • Mentorování klíčových zaměstnanců

Mediální trénink

 • Workshop pro ty, co přichází do kontaktu s médii
 • Příprava na konkrétní mediální výstupy
 • Tisková konference na nečisto
 • Otázky na tělo od reálných novinářů

Sestavování vzdělávacích akademií na míru

 • Analýza potřeb a možností týmu
 • Příprava témat pro rozvoj klíčových dovedností v týmu

Facilitační dovednosti

 • Trénink v oblasti facilitace
 • Vedení a moderování důležitých schůzek a jednání

Příprava na jednání, vyjednávání a výběrová řízení

 • Příprava týmu na klíčové meetingy
 • Rozbor reálného klientova jednání a vyjednávání
 • Příprava týmů na výběrová řízení

Externí HR

 • Pomoc při identifikaci potřeb klíčových zaměstnanců
 • Výběr klíčových zaměstnanců na důležitou pozici
 • Diagnostika interní komunikace v týmu
 • Mentorování managementu a klíčových zaměstnanců
 • Talent management

Lektorské dovednosti

 • Workshopy pro interní lektory
 • Mentorování interních lektorů
Hana Horáková
Hana Horáková
Hana Horáková

Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze

UMPRUM je moje srdcovka, je to místo a projekt, kde jsem odvedla největší kus práce. Založila jsem a garantuji modul sociálních dovedností, předměty Soft skills a Business skills, které mají za úkol propojit studenty s odborníky a zprostředkovat jim tak dovednosti, které budou po škole na trhu práce potřebovat k tomu, aby byli úspěšní. Na UMPRUM pracuji také jako pedagog, vyučuji předmět Prezentační dovednosti a nabízím studentům kariérní poradenství nebo je propojím s těmi správnými odborníky, kteří jim dokáží pomoci.

H40 – Art and digital

Jsem členkou advisory board pro Kreativní Inkubátor H40 – Art and digital, která posuzuje inkubované projekty. S vybranými týmy se můžeme potkat při samotném inkubačním procesu.

#holkyzmarketingu

V komunitě holek z marketingu vedu workshopy na téma prezentační dovednosti. Působím také jako mentorka a sponzorka pro vybrané holky z programu.

Působím na univerzitách

UMPRUM
AVU
FAMU
AMU
ZČU
UJEP

Spolupracuji s těmito klienty

KPMG
Avast
Hero & Outlaw
Českomoravská nemovitostní
Škoda transportation
etnetera
Anect
Člověk v tísni
UJEP
UJEP
UJEP
a další